หน้าหลัก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ  | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา

| ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4257-8030-1 " แดนหอมแบ่ง แหล่งกระติบข้าว ชาวบ้านขยัน สร้างสรรค์ความดี หลีกหนียาเสพติด"

คณะผู้บริหาร     | สมาชิกสภาท้องถิ่น     | บุคลากร     | สายตรงผู้บริหาร     |
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “นครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด” บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ อบต.ดงขวาง และศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ดงขวาง โดยเน้นความสะอาดจุดบริการประชาชน ห้องน้ำสาธารณะ ราวจับทางเดินสำหรับผู้พิการ ยานพาหนะ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
📣📣📣และเวลา 16.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง ประธานศูนย์โควิด-19 อบต.ดงขวาง มอบรองกฤษฎา สิทธิธรรม ประธานชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพิฆาตโควิด-19 พื้นที่เสี่ยงสูง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกักตัว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าว พร้อมทั้งได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณหมู่บ้านและสถานศึกษา
23-24 มีนาคม 2564 อบต.ดงขวาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ตำบลดงขวาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน 25 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค นำโดย ท่าน ส.ส.มนพร เจริญศรี เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ส.ส.นครพนม เขต 2 ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรคด้านการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลดงขวาง โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนะให้เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และได้เยี่ยมชมจุดเช็คอินเกษตรริมโขง แปลงเกษตรในพื้นที่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
     
19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา" กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาคอกควาย ทั้งนี้ได้ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และรถบรรทุกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวม 12/03/2564 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ตำบลดงขวาง ประจำ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง เพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง ทดแทนตำแหน่งว่าง
     
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน อบต. ดงขวาง ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมสภา อบต. ดงขวาง
23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง
ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชน "ทำความดีด้วยหัวใจ” ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศาลาประชาคม บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ อปท.ในจังหวัดนครพนม เพื่อบูรณาการงานร่วมกันในการขับเคลื่อน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการแก้ปัญหาความยากจนในตำบล อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการพัฒนากลไกการทำงานร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ อปท. และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารฯ และตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

นางวิภา  คำแก้ว ปลัด  อบต.ดงขวาง  ร่วมกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดงขวาง ร่วมถวายกฐินสามัคคีร่วมกับพี่น้องชาวบ้านดงขวาง ณ วัดมเหศรสุภาราม บ้านดงขวาง

นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดงขวาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง ถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลดงขวาง ทั้ง 9 วัด และ 2 ที่พักสงฆ์

นายสมหวาน ลาวงษ์ นายก อบต.ดงขวาง พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดงขวาง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ได้มอบนโยบาย ข้อราชการ ปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลดงขวาง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ อาคารปทุมราษฎร์ อบต.ดงขวาง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างข้าราชการ ส.อบต.ดงขวาง

 

 

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้

- ข้อมูลทั่วไป (pdf) (word)

-  สำนักปลัด

-  กองช่าง

-  กองคลัง

-  กองการศึกษาฯ

-  กองสวัสดิการสังคม

-  ข้อบัญญัติ

-  จดหมายข่าว

-  วารสาร

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

งานกิจการสภาฯ

งานพัฒนาชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงขวาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สภาวัฒนธรรมตำบลดงขวาง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ otop

- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงขวาง

- ประชาคมอาเซียน

- สินค้าโอท๊อปตำบลดงขวาง

- คู่มือสำหรับประชาชน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กฎหมายต่าง ๆ

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

แบบคำขอยืมพัสดุ

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

- แผนที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

- ดาวน์โหลดโลโก้ อบต.ดงขวาง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือราชการ สถ.

- Electronic Mail อปท.

- จังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม

- อบต.บ้านกลาง

- อบต.ท่าค้อ